Expertises Sectoren

Delen

28.04.2020

Corona update: KB 15 – tijdelijke opschorting voor ondernemingen

Op 24 april 2020 is het “KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en meteen in werking getreden.

Dit KB heeft tot doel om de door de coronacrisis getroffen ondernemingen ademruimte te bieden, door hen in hoofdzaak een – tijdelijke – bescherming te bieden tegen hun schuldeisers.

De “tijdelijke opschorting” loopt van 24 april 2020 t.e.m. 17 mei 2020 en houdt in essentie het volgende in:

  • een tijdelijk verbod op uitvoerend/bewarend beslag op de goederen van de onderneming (met uitzondering van de onroerende goederen, omdat dergelijke beslagen principieel de werking en continuïteit van de onderneming niet meteen verhinderen);
  • een verbod op enig andere middel van uitvoering voor alle schulden van de onderneming; dit geldt óók voor de schulden die zijn opgenomen in het gehomologeerd reorganisatieplan in het kader van procedure tot gerechtelijke reorganisatie (GRP, voorheen WCO);
  • de betalingstermijnen, opgenomen in een gehomologeerd reorganisatieplan (artikel XX.82 WER), mogen geschorst worden; nadien wordt het plan wel evenredig verlengd met de duur van de opschorting;
  • de ondernemingen kunnen niet worden gedagvaard in faillissement, noch mogen ze gerechtelijk worden ontbonden, tenzij op initiatief van hetzij het openbaar ministerie, hetzij een voorlopig bewindvoerder (artikel XX.32 WER), hetzij de schuldenaar zelf;
  • de overeenkomsten, gesloten vóór 24 april 2020, mogen niet eenzijdig of gerechtelijk worden ontbonden wegens wanbetaling van een opeisbare geldschuld onder de overeenkomst; opgelet, dit geldt niet voor arbeidsovereenkomsten!

Het KB nr. 15 heeft ongetwijfeld een aanzienlijke impact voor de ondernemingen die getroffen worden door de actuele crisis.

Heeft u meer concrete vragen over uw specifieke situatie? Ons team ondernemingsrecht staat voor u klaar! Neem contact op via or@gsj.be.


Auteur: Charlotte Donck

Mede-contactpunt: Bart Jacqmain