Expertises Sectoren

Expertise

Bijzonder strafrecht

Het strafrecht laat niemand onberoerd en daarom is het verstandig om een advocaat strafrecht uit Antwerpen in te schakelen. Wanneer u zelf strafrechtelijk in beeld komt, hakt het er pas echt op in. Vaststelling is dat het ook in de zakelijke context steeds vaker opduikt. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen is sinds geruime tijd een feit. Bovendien wordt er - ook in het economische leven - nauwelijks een wet uitgevaardigd die niet in strafrechtelijke sancties voorziet. De kans is dan ook reëel dat ook uw onderneming of vereniging (of haar management, haar bestuurders en/of haar medewerkers) vroeg of laat wel eens geconfronteerd wordt met het strafrecht, hetzij als slachtoffer, hetzij als (vermeende) dader en hierbij beroep wilt doen op een advocaat van ons kantoor in Antwerpen Centrum.

De vele diensten van een advocaat strafrecht van GSJ te Antwerpen Centrum

Sinds jaar en dag loodsen wij via een advocaat particulieren, ondernemingen en overheden door de complexe - én emotioneel dikwijls bijzonder belastende en tijdrovende - strafrechtelijke procedures. Dit vanaf het eerste verhoor tot en met een gebeurlijke procedure bij het Hof van Cassatie. Naast het gemene strafrecht, bouwde het kantoor in de lengte der jaren bijzondere expertise op inzake:

·         oplichting, misbruik van vertrouwen (bijvoorbeeld door bankagenten en vastgoedmakelaars);

·         valsheid in (authentieke) geschriften (bijvoorbeeld door ambtenaren en notarissen);

·         (private) corruptie en belangenneming (bijvoorbeeld door ambtenaren in de activiteiten van aannemers);

·         de strafrechtelijke verdediging van bouwheren, opdrachtgevers, aannemers en architecten wegens (vermeende) stedenbouwrechtelijke overtredingen;

·         de strafrechtelijke verdediging van ondernemingen en hun bedrijfsleiders bij arbeidsongevallen met lichamelijk letsel of met dodelijke afloop;

·         strafrechtelijk beteugelde overtredingen in de milieurechtelijke sfeer, van de welzijnswetgeving, de arbeidswetgeving, de rij- en rusttijdenreglementering enz...;

·         schending van het beroepsgeheim (bijvoorbeeld in de medische sfeer);

·         alle mogelijke strafbare feiten in verband met faillissementen en ondernemingen in moeilijkheden;

·         misbruik van vennootschapsgoederen;

·         (financiële) fraude, witwaspraktijken;

·         strafbare feiten in verband met informatietechnologie;

·         handel met voorkennis en marktmisbruik.

Doordat we geen nichekantoor zijn houden wij bij uw strafrechtelijke begeleiding steeds het globale plaatje voor ogen: wat zijn de repercussies van onze strafrechtelijke acties op andere terreinen, juridisch dan wel extra-juridisch. Uw globaal belang primeert.

Een samenwerking tussen alle vakgroepen in ons kantoor

Ook anders dan elders werken wij, waar nodig, samen met de andere vakgebieden binnen ons kantoor, zoals de vakgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, omgevingsrecht, verkeersrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en nog vele anderen. De ervaring leert dat deze interdisciplinaire samenwerking met anderen tot scherpere inzichten leidt voor onze advocaat en strafrechtelijk bijgevolg loont. Vanuit deze jarenlange strafrechtelijke proceservaring en onze unieke interdisciplinaire aanpak van deze strafzaken, zijn wij thans ook bijzonder goed geplaatst om u bij te staan bij de uitbouw van een proactief bedrijfsbeleid waarbij strafrechtelijke problemen vermeden worden (risicoanalyse, strafrechtelijke due diligence, strafrechtelijke delegatieregelingen, compliance-programma’s voor bedrijven, hun bestuur en werknemers). Met haar unieke aanpak betracht GSJ – steeds in nauw overleg met uzelf – het best mogelijke resultaat in deze altijd erg precaire materie.

Onze advocaten staan klaar voor u

Zou u beroep willen doen op een advocaat strafrecht van GSJ te Antwerpen? Dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen of uw vraag achterlaten via het online contactformulier

Deze expertise valt binnen de vakgroep

7 teamleden

Contactformulier

{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
{{props.errors[0]}}
* verplicht

Verzonden

Het formulier is niet verzonden

Er is iets misgegaan met het versturen.
Neem contact op met ons

CONTACTGEGEVENS

Het advocatenkantoor is telefonisch doorlopend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

GSJ advocaten
Borsbeeksebrug 36
2600 Antwerpen

T +32 (0)3 232 50 60
F +32 (0)3 232 30 50
E info@gsj.be
Ondernemingsnummer:
0442.485.591


PARKING

Er is parkeergelegenheid voorzien. Download hier het bereikbaarheidsplan.