Expertises Sectoren

Charlotte Donck

medewerker

Charlotte Donck behaalde in 2015 haar diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Gedurende haar bacheloropleiding ontwikkelde zij een brede interesse voor het recht. Om die reden koos zij binnen haar masteropleiding voor een major economisch recht en een minor strafrecht. Haar masterscriptie schreef zij binnen het kader van het familiaal vermogensrecht. 

In 2015 vervoegde Charlotte Donck als advocaat dit kantoor, waar zij deel uitmaakt van de vakgroep ondernemingsrecht. Zij legt zich daarbij voornamelijk toe op dossiers inzake bank- en kredietrecht, financieel recht, insolventie- en beslagrecht.

Expertises

Vakgroepen