Expertises Sectoren

Delen

11.12.2018

GSJ Masterproefprijs 2018-2019

GSJ advocaten presenteert de GSJ Masterproefprijs

Voor juristen en in het bijzonder advocaten is taal zeer belangrijk, ook – en zelfs in de eerste plaats – het geschreven woord. De praktijk vereist goed onderbouwde argumenten die in klare en eenvoudige maar juridisch correcte taal worden verwoord.

GSJ advocaten hecht hieraan veel belang.

Schrijven is ambachtelijk werk dat veel oefening vereist. De masterproef geeft de mogelijkheid aan de student om zowel de kunst van het juridisch argumenteren als zijn schrijfvaardigheden aan te scherpen en te etaleren.

GSJ advocaten looft in samenwerking met studentenvereniging ELSA een prijs uit voor de masterproef binnen de masteropleiding Rechten aan de Universiteit Antwerpen die – naar het oordeel van de jury – het best voldoet aan deze criteria.

Iedere student die dit academiejaar zijn master afrondt en slaagt voor alle opleidingsonderdelen en thesis, maakt kans op deze unieke prijs. De enige inhoudelijke voorwaarde is dat het onderwerp in min of meerdere mate verband moet houden met “vastgoed”.

De vastgoedsector is één van de werkdomeinen waarin GSJ advocaten een zeer sterke reputatie heeft opgebouwd.

Op de openingsreceptie van ELSA, in het begin van november 2019, zal de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt worden. De winnaar zal beloond worden met eeuwige roem en een geldbedrag van €2000.

Iedere student van de Universiteit Antwerpen die in juni 2019 de Masteropleiding Rechten voltooit, kan deelnemen door zijn/haar deelname voor 15 mei 2019 te mailen naar Myriam.Van.Laer@gsj.be met vermelding van uw naam, telefoonnummer, titel van uw thesis, naam van uw promotor en een korte omschrijving van uw onderwerp.

De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven thesis in het Nederlands, die tegen uiterlijk 15 juli 2019 ingediend moet worden.

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op relevantie, argumentatiekracht, wetenschappelijke kwaliteit, schrijfstijl en leesbaarheid.

Via de pdf in bijlage kan u het officiële reglement raadplegen met meer informatie omtrent de voorwaarden voor deelname aan deze prijs.

bijlagen