Expertises Sectoren

Delen

31.01.2020

6/02 – Studiedag Gemeentewegen – KU Leuven en CROW

Sinds 1 september 2019 geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet gemeentewegen. Hiermee werd o.a. de buurtwegenwet opgeheven en werd de integratie van de weg in de omgevingsvergunningsprocedure aangepast.

Tijdens de studiedag Gemeentewegen, georganiseerd door CROW i.s.m. de KU Leuven, van 6 februari 2020 zullen talrijke sprekers op een toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe decreet toelichten.

Mr. Joris Geens van GSJ advocaten (en trotse voormalig medewerker van het centrum voor Publiek recht van de KU Leuven) zal de totstandkoming, wijziging en opheffing van gemeentewegen belichten. Ook de relatie met het omgevingsrecht komt hierin uitvoerig aan bod.

Meer info vindt u hier terug.