Expertises Sectoren

Delen

16.05.2019

17/05 - Omgevingsvergunning fundamenten: VCRO

Het Omgevingsvergunningsdecreet wijzigde de bestaande regelgeving omtrent het bekomen van vergunningen volledig. De vraag of vergunningen verleend kunnen worden, of afwijkingen van voorschriften verleend kunnen worden, edm worden evenwel nog steeds beantwoord in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

Mr. Nele Ansoms, omgevingsdeskundige van ons kantoor, zal een grondige uiteenzetting geven over de bepalingen uit de VCRO,  relevant in het kader van de vergunningverlening in de opleiding “Omgevingsvergunning fundamenten: VCRO”, georganiseerd door Escala, die plaatsvindt op vrijdag 17 mei a.s. te Zwijnaarde.

Meer informatie over deze studiedag vindt u via deze link