Zijn elektrische fietsen motorvoertuigen en bent u bijgevolg verplicht een verzekering aan te gaan?

Sep 21, 2016

Vanaf 1 oktober 2016 brengt de wetgever duidelijkheid omtrent het juridisch statuut van de elektrische fiets, middels het K.B. van 21 juli 2016 tot wijziging van zowel de Wegcode als de regelgeving betreffende het rijbewijs.

De wetgever segmenteert de elektrische fiets in drie categorieën. De eerste categorie is de elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 25 km/u én waarvan het vermogen minder dan 250W bedraagt. Onder de tweede categorie behoren de elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 25 km/u én waarvan het vermogen tussen de 250W en 1kW bedraagt.  De elektrische fietsen die een snelheid kunnen halen tussen 25 en 45 km/u behoren, tot slot, tot de derde categorie.

De eerste categorie, de zgn. “fiets met elektrische hulpmotor”, wordt gekwalificeerd als een fiets. Voor de houders van dergelijke elektrische fietsen verandert dus niets.

Wat de tweede categorie betreft, de zgn. “gemotoriseerde rijwielen”, stelt de wetgever een minimumleeftijd in van 16 jaar. Een helm en een rijbewijs zijn niet verplicht, net zo min als een kentekenplaat. Een (voertuigen)verzekering is enkel verplicht als de motor autonoom kan werken. Als de motor daarentegen slechts werkt wanneer er “getrapt” wordt, is een (voertuigen)verzekering niet verplicht.

De derde categorie, de zgn. “speed pedelec”, kwalificeert de wetgever als een bromfiets. Deze speed pedelecs vormen een aparte categorie binnen de bromfietsen, naast de klassen A en B. Ook voor deze categorie stelt de wetgever een minimumleeftijd in van 16 jaar. Een helm is verplicht, een fietshelm volstaat op voorwaarde dat deze bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Ook een rijbewijs is verplicht, een rijbewijs AM volstaat. Voorts is ook een kentekenplaat verplicht. Tot slot, is net zoals bij de tweede categorie, een motorrijtuigenverzekering slechts verplicht wanneer de motor autonoom kan werken.

Wat de verkeersregels betreft dienen de bestuurders van een speed pedelec zich te houden aan degene die gelden voor de bestuurders van een bromfiets klasse B. In de nabije toekomst zal de wetgever nieuwe verkeersborden introduceren, verkeersborden die uitsluitend gelden voor de speed pedelec-bestuurder.


Berichten


12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…
30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…