Studienamiddag Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering

Apr 24, 2018

Benieuwd naar de opportuniteiten, maar ook knelpunten die de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering met zich meebrengt?

U ontdekt het allemaal op 26/04 op de studienamiddag van Intersentia en Vlaamse Confederatie Bouw.

Het seminarie brengt u op de hoogte over de speerpunten van de nieuwe reglementering. De sprekers, waaronder Mr. Joris Wouters, staan stil bij zowel de voorbereidings-, plaatsings-, als de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht.

Daarnaast wordt een uitstap gedaan naar de eigenheden van concessies. Voor het eerst is er naast een regeling voor concessies van werken ook een regeling voor concessies van diensten.

De deelnemers aan deze studienamiddag worden wegwijs gemaakt in de opportuniteiten maar ook de knelpunten die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Meer info op: http://intersentia.be/nl/overheidsopdrachten-van-opstart-tot-uitvoering.html.


Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…