Seminarie 'Pop-up, een eigen huurregime of is er meer?'

Jun 7, 2017

Op 22 augustus 2017 licht Mr. Lee Uyttenhove het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht van 17 juni 2016 toe. Zij onderzoekt onder meer of dit decreet van toepassing is op alle pop-ups. Het seminarie gaat door in het Holiday Inn Expo te Gent en wordt georganiseerd binnen de Confocus rechtsdagen. Op 24 augustus 2017 wordt hetzelfde seminarie georganiseerd in de Hogeschool PXL te Hasselt. Meer informatie, evenals de inschrijvingsmodaliteiten, zijn terug te vinden op de website van Confocus: www.rechtsdagen.be.


Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…