Pop-up decreet 17 juni 2016

Jan 26, 2017

Op 16 augustus 2016 berichtten wij u reeds over het nieuwe pop-up decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht dat op 26 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

De uitgebreide analyse en bespreking van dit decreet door Lee Uyttenhove vindt u hieronder als bijlage en kan u ook lezen in de december editie van het Tijdschrift Huur.

Voor bijkomend toelichting of advies kan u steeds terecht bij de vakgroep Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten.

bijlagen


Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…