Feb 6, 2018

Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018

Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Jonge juristen brengen met vuur en passie hun betoog en proberen hiermee de jury  te overtuigen. Tom Peeters maakt deel uit van de jury.

Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd.

Via deze link kan u de editie van 2017 nogmaals herbekijken. Dankzij zijn professionele redenaarskunst wist Benjamin D’Hollander hierbij de eerste prijs te bemachtigen.

Wilt ook u deze gedreven pleiters van dichtbij in actie zien? Kom dan donderdagavond 8 februari naar het Antwerps Hof van Beroep waar gestreden zal worden om de titel van het beste pleidooi! 

Recent nieuws

31.07.2018
Ook overheden voortaan strafrechtelijk aansprakelijk, doch zonder dat zij effectief gestraft kunnen worden
Toen in 1999 de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd ingevoerd met artikel 5 Strafwetboek, werd daaraan in één adem toegevoegd dat zulks niet gold voor de meeste publiekrechtelijke rechtspersonen, zeg maar de overheden, zoals de federale staat, de gewesten en gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, … Men achtte het niet opportuun om overheden bloot te stellen aan strafrechtelijke vervolging. Meer…