Omgevingsrecht geannoteerd 2018

Jul 2, 2018

Op 26 juni verscheen het nieuwe Wetboek Omgevingsrecht, een wetboek met de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving van het Vlaamse Gewest.

Samen met het redactieteam van de eerdere wetboeken Milieurecht en Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw staken onze experten in het Omgevingsrecht, Yves Loix, Nele AnsomsJoris Geens en Jo Van Lommel, de koppen bij elkaar om beide wetboeken te integreren in één omvattend boek.

De focus van dit boek ligt op de relevante decreten en wetten. Zo gaat het onder meer om het Omgevingsvergunningsdecreet, de VCRO, het bodemdecreet, de Milieustakingswet, …

Bent u bedrijvig in het omgevingsrecht? Dan is dit geannoteerd Wetboek hét werkinstrument bij uitstek!

Bestel het via die Keure op https://www.diekeure.be/nl-be/professional/8988/omgevingsrecht-geannoteerd-2018.

Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…