Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017

May 12, 2017

Op 9 mei 2017 werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd.  Het betreft het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en is de opvolger van het gekende KB Plaatsing van 15 juli 2011.

Dit nieuwe KB Plaatsing is een volgende stap in de vernieuwing van de wetgeving overheidsopdrachten.  In dat kader zijn reeds volgende wetten tussengekomen:

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (BS 14 juli 2016);
  • De Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 17 maart 2017).  Een geconsolideerde versie van de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 is ondertussen beschikbaar.

In principe zullen op korte termijn nog volgen:

  • De vernieuwde Algemene Uitvoeringsregels (AUR);
  • Het nieuwe KB Plaatsing speciale sectoren.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten wordt in het nieuwe KB Plaatsing klassieke sectoren gesteld op 30 juni 2017.

GSJ advocaten organiseert op 15 juni 2017 een GSJ seminar over de nieuwe regelgeving.  Voor meer info kan u steeds terecht bij Christophe Lenders of Joris Wouters.


Berichten


12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…

04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…


22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…

11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…
30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…