Het nieuwe Handhavingsdecreet operationeel op 1 maart 2018

Mar 1, 2018

Op 1 maart 2018 zal het lang aangekondigde Handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning in werking treden. De datum van 1 maart 2018 werd door de Vlaamse regering bepaald in artikel 51 van het Handhavingsbesluit zoals goedgekeurd op 9 februari laatstleden.

Dit nieuwe Handhavingsdecreet zal voorzien in een bestuurlijke handhaving naast de reeds bestaande mogelijkheid tot gerechtelijke handhaving.  Het takenpakket van de lokale en gewestelijke handhavingsinstanties zal bijgevolg aanzienlijk uitbreiden en deze zullen bijkomend – zonder eerst langs de rechtbank te passeren – herstelmaatregelen kunnen opleggen. Daarnaast wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om bestuurlijke geldboetes op te leggen.  Ieder proces verbaal zal aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete.

De kans op een daadwerkelijk optreden van de overheid bij de niet conforme uitvoering van bouwprojecten wordt vanaf 1 maart 2018 dan ook groter.  De noodzaak als ‘overtreder’ om in geval van overheidsoptreden gepast te reageren wordt des te belangrijker.

GSJ advocaten heeft de laatste jaren een grote expertise opgebouwd rond de bestuurlijke handhaving en heeft reeds verschillende studiedagen en in house opleidingen verzorgd hieromtrent.

Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met meester Van Lommel Jo.


Berichten12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…


02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…

02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…