Het nieuwe Handhavingsdecreet operationeel op 1 maart 2018

Mar 1, 2018

Op 1 maart 2018 zal het lang aangekondigde Handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning in werking treden. De datum van 1 maart 2018 werd door de Vlaamse regering bepaald in artikel 51 van het Handhavingsbesluit zoals goedgekeurd op 9 februari laatstleden.

Dit nieuwe Handhavingsdecreet zal voorzien in een bestuurlijke handhaving naast de reeds bestaande mogelijkheid tot gerechtelijke handhaving.  Het takenpakket van de lokale en gewestelijke handhavingsinstanties zal bijgevolg aanzienlijk uitbreiden en deze zullen bijkomend – zonder eerst langs de rechtbank te passeren – herstelmaatregelen kunnen opleggen. Daarnaast wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om bestuurlijke geldboetes op te leggen.  Ieder proces verbaal zal aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete.

De kans op een daadwerkelijk optreden van de overheid bij de niet conforme uitvoering van bouwprojecten wordt vanaf 1 maart 2018 dan ook groter.  De noodzaak als ‘overtreder’ om in geval van overheidsoptreden gepast te reageren wordt des te belangrijker.

GSJ advocaten heeft de laatste jaren een grote expertise opgebouwd rond de bestuurlijke handhaving en heeft reeds verschillende studiedagen en in house opleidingen verzorgd hieromtrent.

Voor meer informatie hieromtrent kan u contact opnemen met meester Van Lommel Jo.


Berichten


02.03.2018
Deelname campagne Bedrijfsovernames 2018
Bart Goossens, Ingrid Vanhaute en Ina Van Steelandt deelden tijdens een interview hun expertise omtrent de meest efficiënte aanpak bij een due diligence. Lees dit exclusieve interview op pagina 4 van de bijlage. Meer…06.02.2018
Pleitwedstrijd Ridder René Victor 2018
Op donderdag 8 februari zal de jaarlijkse pleitwedstrijd Ridder René Victor plaatsvinden. Vanaf dit jaar zal GSJ advocaten ook optreden als één van de partners van de wedstrijd. Meer…


05.02.2018
Wetswijzigingen vakgroep Ondernemingsrecht 2018
2018 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo is onder meer de nieuwe Pandwet in werking getreden en zullen in mei 2018 het nieuwe Insolventierecht en de nieuwe regeling voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) operationeel worden. Meer…


04.01.2018
Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe jaar willen wij u bedanken voor uw vertrouwen en de goede samenwerking. Namens het hele team wensen we u het allerbeste toe voor 2018. Meer…

22.12.2017
GRUP Uplace vernietigd
In een arrest van 22 december 2017 gaat de Raad van State opnieuw over tot vernietiging van het GRUP waarbinnen o.a. het Uplace-project ligt. GSJ advocaten trad op voor een van de verzoekende partijen. Het arrest is hieronder terug te vinden. Meer…


11.12.2017
Aansprakelijkheid voor winterse valpartijen en ongevallen
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot overwerk op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Valpartijen en ongevallen zijn haast onvermijdelijk. Eén van de vragen daarbij is of daarvoor een derde kan aangesproken worden. Meer…30.11.2017
Zesde Antwerps JuristenCongres
Op 8 december 2017 zal het zesde Antwerps JuristenCongres doorgaan. Het onderwerp van dit vijfjaarlijkse congres is ditmaal ‘Digitalisering en recht’. Meer…


10.11.2017
GSJ sollicitantendag 2017
Op 14 december 2017 organiseert GSJ advocaten haar jaarlijkse GSJ sollicitantendag. Indien je interesse hebt om bij ons te werken als kandidaat-stagiair, aarzel dan niet je in te schrijven. Meer…

17.10.2017
Congres 'Verzekeren in de bouw'
Op donderdag 19 oktober 2017 zijn Mr. Dirk Erreygers en Mr. Gert Geerts te gast als sprekers op het congres 'Verzekeren in de bouw' georganiseerd door EBP. Meer…