Nov 10, 2017

GSJ sollicitantendag 2017

Op 14 december 2017 organiseert GSJ advocaten haar jaarlijkse GSJ sollicitantendag.

Indien je interesse hebt om bij ons te werken als kandidaat-stagiair, aarzel dan niet je in te schrijven. Tijdens deze dag geven we je uitleg over wat het beroep van advocaat inhoudt, in het algemeen en bij GSJ. We vertellen je wat je als stagiair van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten, waarbij het perspectief van een samenwerking op lange(re) termijn ons uitgangspunt is. Een aantal van onze advocaten geven je een rondleiding in de gerechtsgebouwen. ’s Middags eet je samen met de aanwezige advocaten wat je de gelegenheid geeft om informeel met hen te praten. Na het eten volgen individuele gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende vakgroepen.

Interesse om deel te nemen? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV (met inbegrip van je examenuitslagen) naar Myriam Van Laer. Vermeld ook de vakgroepen waarin je geïnteresseerd bent.

Recent nieuws

31.07.2018
Ook overheden voortaan strafrechtelijk aansprakelijk, doch zonder dat zij effectief gestraft kunnen worden
Toen in 1999 de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd ingevoerd met artikel 5 Strafwetboek, werd daaraan in één adem toegevoegd dat zulks niet gold voor de meeste publiekrechtelijke rechtspersonen, zeg maar de overheden, zoals de federale staat, de gewesten en gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, … Men achtte het niet opportuun om overheden bloot te stellen aan strafrechtelijke vervolging. Meer…