Geen twijfel meer – hervorming registratiebelasting in werking op 1 juni 2018

May 17, 2018

Geen twijfel meer – hervorming registratiebelasting in werking op 1 juni 2018 (nieuw tarief 7% voor aankoop gezinswoning)


Op 9 mei 2018 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot hervorming van het verkooprecht en vereenvoudiging van de registratiebelasting goed. De nieuwe regeling zal aldus zoals verwacht in werking treden op 1 juni 2018.

Dit heeft heel concrete gevolgen voor wie aankoopt. Indien de verkoop dateert van na 1 juni 2018 zijn de nieuwe regels van toepassing. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Partijen sluiten een traditionele “compromis”, een echte onderhandse koopovereenkomst waarbij de koop meteen tot stand komt. Dan is de datum van deze compromis van belang voor het van toepassing zijn van het oude of het nieuwe recht.

  2. Partijen die werken met een wederzijdse optieovereenkomst (een overeenkomst tot vestiging van een wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte) dienen op te letten. Doorgaans komt bij deze contracten de verkoop pas echt tot stand bij het verlijden van de authentieke akte. Opdat de nieuwe regeling zou gelden, dient de akte dus na 1 juni 2018 te worden verleden.

 Belangrijke krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn:

  • afschaffing klein beschrijf en abattement (en bij-abattement)
  • nieuw tarief van 7% voor aankoop gezinswoning
  • enkele nieuwe kortingen voor bescheiden woningen

 Over de inhoud van wat er precies verandert leest u meer in het eerder op deze website gepubliceerde artikel “Wetswijzigingen Onroerend goed, Aannemingsrecht en Overheidsopdrachten 2018”.


Berichten

12.04.2018
GSJ Masterproefprijs 2017-2018
Ben je een masterstudent in de Rechten en rond je dit academiejaar je masteropleiding af? Ben je volop bezig met het schrijven van een sterke thesis gerelateerd aan vastgoed? Dan is de GSJ Masterproefprijs helemaal iets voor jou! Meer…
02.04.2018
Studieavond KVK: de nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
Ruim tien jaar geleden stelde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling van architecten en aannemers op verzekeringsvlak aan de kaak. Thans heeft de wetgever eindelijk zijn huiswerk gemaakt. Voortaan dient niet enkel de architect zich verplicht te verzekeren, doch ook de aannemer. Meer…