Eerste toepassing 'bid rigging' bij overheidsopdrachten

May 29, 2017

Op 31 januari 2017 publiceerde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een praktische gids om ‘bid rigging’ door deelnemers aan een overheidsopdracht tegen te gaan (cf. ons nieuwsbericht 21 februari 2017). Tot nog toe had de BMA nog nooit een sanctie opgelegd voor collusie in het kader van overheidsopdrachten, hoewel zij in het verleden meermaals verklaarde dat het bestrijden van oneerlijke mededinging bij overheidsopdrachten één van haar prioriteiten uitmaakte.

Recent voegde de BMA de daad bij het woord. Op 2 mei 2017 werd voor het eerst een substantiële boete opgelegd (ca. 1.8 MIO EUR in totaal) voor kartelvorming tussen vijf grote spelers (ABB, AEG (KARPIMOS), SCHNEIDER, SÉCHERON en SIEMENS) in het kader van een aanbesteding van INFRABEL.

Concreet hadden de betrokkenen een overeenkomst gesloten om hun prijzen zo vast te stellen dat zij konden sturen wie welke aanbesteding zou worden gegund, om de opdrachten zo onder elkaar te kunnen verdelen (i.e. prijszetting en kunstmatige verdeling).

U kan de volledige uitspraak hier raadplegen.

Deze uitspraak toont het belang van de Praktische Gids van de Belgische Mededingingsautoriteit aan en mag een waarschuwing heten naar de toekomst toe voor kandidaten in het kader van een openbare aanbesteding.Glenn Smet


  Glenn Smet
   T  +32 3 201 14 29
    E  glenn.smet@gsj.be


Berichten


18.07.2018
Zomercursus Enviro+
Bent u als milieucoördinator nog niet voldoende vertrouwd met de nieuwe regelgeving voor handhaving ruimtelijke ordening? Meer…