Expertises Sectoren

Kristien Wevers

medewerker

Kristien Wevers behaalde in 2012 haar diploma Master in de rechten met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het ondernemingsrecht en dan meer specifiek in het intellectueel eigendomsrecht en IT-recht. 

Na haar studies trad Mr. Wevers toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij GSJ advocaten. Zij legt zij zich voornamelijk toe op dossiers inzake intellectuele eigendom, privacy en databescherming, IT-recht, E-commerce en marktpraktijken. In voormelde materies spitst zij zich zowel toe op adviesverlening en het opstellen van contracten als op procedures.

Mr. Wevers publiceert over diverse topics inzake privacy en databescherming en trad reeds op als spreker op verscheidene seminaries over deze materie. 

Expertises

Vakgroepen