In een wereld die elke dag complexer wordt, is kennis een kostbaar goed. Wie niet wil achterblijven, moet dag in dag uit zijn know-how aanscherpen. En de beste manier om kennis te vergroten, is ze te delen met anderen.

Gedeelde kennis is dubbele kennis, zeker in de advocatuur. Steeds vaker vereist de behandeling van een dossier de inbreng van meerdere advocaten met specifieke kennis. Daarom is GSJ advocaten georganiseerd in vakgroepen, die elkaar telkens overlappen. Door deze kruisbestuiving kunnen onze advocaten hun kennis elke dag opnieuw verdiepen. En dat komt elke cliënt ten goede.